Hangzhou Xinanjiang
Industrial Pump Co., Ltd.

+86-571-64139900

Home Contact us

Hangzhou Xinanjiang Industrial Pump Co., Ltd.

Add: 88 Jiaoshuwan Industrial Function Zone, Xiaya, Jiande, Hangzhou, Zhejiang, China 
Tel: +86 571-64139900
E_mail: Info@xajpump.com

Tel Map Order Home